Organy spółki

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej
1. Tadeusz Sierakowski – przewodniczący
2. Ireneusz Wiśniewski – sekretarz
3. Piotr Kamiński – członek
4. Paweł Polewski – członek
5. Zbigniew Witaszek – członek

Komisja Rewizyjna
1. Jolanta Idczak – przewodnicząca
2. Andrzej Mruk – członek
3. Grzegorz Świątkowski – członek

Osoby do kontaktu
Tadeusz Sierakowski – przewodniczący
tel. 609305900
Jerzy Pietrzak – inspektor UG w Babiaku
tel. 63 2711037, 667637716, e-mail : woda_scieki@babiak.org.pl