Dokumenty

2015 rok

  1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku.
  2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wysokości składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku.
  3. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia planu pracy i budżetu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku na rok 2015.
  4. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku.

2014 rok.

Projekt statutu Gminnej Spółki Wodnej