Zakończenie inwestycji.

Z końcem lipca b.r. Gmina Babiak zakończyła realizację zadania w ramach Resortowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. W ramach zadania poprzez remont pomieszczeń utworzone zostały nowe miejsca opieki przeznaczone dla nowej grupy 10 dzieci w Gminnym Klubie Dziecięcym „Miś” w Babiaku. W tym zakresie przeprowadzono roboty budowlane (roboty rozbiórkowe, ścianki działowe, izolacje, posadzki, stolarka drzwiowa, tynki wewn., okładziny, sufity, malowanie, wentylacja), sanitarne (roboty rozbiórkowe instalacji wod.-kan., roboty montażowe instalacji wodociągowej, roboty montażowe istn. sieci kanalizacyjnej i c.o.), elektryczne (oświetlenie i gniazdka elektryczne, pomiary elektryczne). Całkowita wartość zrealizowanego projektu to 152.742,79 zł, w tym 122.041,48 zł dofinansowania, 30.701,31 zł wkładu własnego Gminy Babiak.