Harmonogram zajęć – 2020 r.

„Wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Babiak” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu RPWP.08.01.01-30-0029/18 „Wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Babiak” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Lp. Rodzaj zajęć Daty realizacji Prowadzący
I  2020 II 2020 III 2020 IV 2020 V 2020 VI 2020
1. zajęcia logopedyczne 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 1, 2, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 Anna Klimek
2. zajęcia gimnastyki korekcyjnej 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28  2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 31 2, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 27, 28, 30  1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29 1, 2, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 25, 26 Marzen Skalińska
3. zajęcia artystyczne 2, 3, 7, 9, 10, 16, 17, 21, 23, 24, 28 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27, 28 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 24, 26, 27 2, 3, 7, 9, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29 2, 4, 5, 9, 16, 18, 23, 25, 26 Paulina Łajdecka
4. zajęcia dla dzieci ze spektrum autyzmu 9, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 Anna Klimek
5. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31  4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 2, 3, 4, 5,9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 25 Donata Krzyżostaniak
6. zajęcia z psychologiem  7, 14 11, 18         Magdalena Antecka-Mazur

Harmonogram zajęć – 2019 rok

„Wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Babiak” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu RPWP.08.01.01-30-0029/18 „Wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Babiak” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Lp. Rodzaj zajęć Daty realizacji Prowadzący
IX 2019 X 2019 XI 2019 XII 2019
1. zajęcia logopedyczne 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28  2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 Anna Klimek
2. zajęcia gimnastyki korekcyjnej 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31  4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29,  2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 Marzen Skalińska
3. zajęcia artystyczne 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17,19, 20, 24, 26, 27  1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31  5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 Paulina Łajdecka
4. zajęcia dla dzieci ze spektrum autyzmu 11, 12, 18, 19, 25, 26 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 4, 5, 11, 12, 18, 19 Anna Klimek
5. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27,  1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 3, 4, 5, 6 Donata Krzyżostaniak
6. zajęcia z psychologiem   1, 7, 8, 21   2, 9, 10, 17 Magdalena Antecka-Mazur