Mały sukces na Powiatowych Zawodach Strzeleckich.

zawody_strzeleckieW dniu 18 kwietnia 2015 roku odbyły się XV Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Kolskiego. W zawodach tych udział biorą drużyny samorządowców, przedstawiciele firm, stowarzyszeń, szkół. W tym roku do tarcz strzelało łącznie 34 drużyn. Nasza drużyna, w składzie: Marlena Sowińska, Paweł Sarnociński oraz Michał Żółtowski, również brała udział w tych zawodach. Pomimo silnej konkurencji odniosła swój mały sukces. W klasyfikacji kobiet Marlena Sowińska zajęła drugie miejsce zdobywając 81 punktów. Serdecznie gratulujemy !

Ochotnicy z Babiaka z nowym sprzętem.

logo

Gmina Babiak zrealizowała projekt pn. „Wsparcie techniczne OSP w Babiaku poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z udziałem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla następującego działania: Działanie 3.6 – Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Schemat VI – Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych – wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Czytaj dalej

WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI PSÓW!!!

psy

Urząd Gminy w Babiaku przypomina, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt to na właścicielu psa spoczywa obowiązek sprawowania nad nim opieki oraz nadzoru.
W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela czworonoga. Czytaj dalej

V Sesja Rady Gminy Babiak.

herb babiakUprzejmie informuję mieszkańców Gminy BABIAK, że V SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu  17 kwietnia 2015 r. tj. piątek, o godz. 1300  w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad: Czytaj dalej

ZGŁOŚ SWOJĄ PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW

oczyszczalniaUrząd Gminy w Babiaku zwraca się do wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości  z terenu Gminy Babiak, które wyposażone są w przydomowe oczyszczalnie ścieków  o poinformowanie o tym fakcie sołtysów z danego sołectwa. Niniejsza informacja jest niezbędna do zaktualizowania ewidencji, którą gminy prowadzą zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Bardzo prosimy o przekazanie informacji do dnia 31.05.2015 r.    

W I kwartale podpisano umowy…

Gmina Babiak od początku roku 2015 podpisała następujące umowy o roboty budowlane/dostawy:
  • w dniu 27.02. z firmą ANH Stanisław Dzięcioł na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogusławicach. termin realizacji: do 31.07.2015 r. Wartość umowy: 340.000 zł brutto
  • w dniu 10.02. z firmą Peugeot Polska na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem. Termin realizacji: do 15.05.2015 r. Wartość umowy: 172.152,00 zł brutto.
  • w dniu 04.03. z firmą Fafińscy na dostawy 2000 ton kruszywa drogowego łamanego na drogi gminne. Termin realizacji: do 31.07.2015 r. Wartość umowy: 130.380,00 zł brutto
  • w dniu 19.03. z firmą WODMAR na budowę i wymianę sieci wodociągowej w m. Zwierzchociny. Termin realizacji: do 15.05.2015 r. Wartość umowy: 62.358,16 zł brutto
  • w dniu 20.03. ze Spółdzielnią Gminną Samopomoc Chłopska w Babiaku  na sukcesywne dostawy oleju napędowego do pojazdów gminnych. Termin realizacji: do 31.03.2016 r. Wartość umowy: 237.000,00 zł brutto
Na rozstrzygnięcie czeka przetarg na poprawę dostępu do edukacji w Gminie Babiak poprzez rozbudowę przedszkola w Brdowie (planowane otwarcie ofert to 10.04.201 5 r.). Termin realizacji ustalono do dnia 31.01.2016 r.