Petycja

W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10)  –  biorąc pod uwagę, tezy NIK  –  można upewnić się że poruszana przez nas tematyka należy z pewnością do wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji – wnosimy o: 
Szczegółowe zapoznanie się Decydentów z cytowanym protokołem NIK o sygnaturze: LKI.430.003.2019 Nr ewid. 74/2019/P/19/072/LKI (w całości dostępny na stronach nik.gov.pl)  oraz o wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zastosowania nowoczesnych form promocji gminy o jakich mowa jest w kontencie naszego wniosku.
Wnosimy o zaplanowanie nabycia takich wzmiankowanych wyżej – inteligentnych centrów informacji multimedialnej – oczywiście wszystko w ramach ścisłego stosowania zasad uczciwej konkurencji  i racjonalnego wydatkowania środków publicznych powierzonych przez podatników.
Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu – Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
tel. 608-318-418
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln