Informacja o przystąpieniu do opracowywania projektów programu ochrony powietrza.

Pismo przewodnie UMWW w Poznaniu dotyczące programu ochrony powietrza.Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpienu do opracowywania programu ochrony powietrza kosnultacje.