Informacja w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Babiak informuje , że w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023r. należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej ( w godzinach urzędowania ) w pokoju nr 20.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje w tym półroczu również na świnie w ilości 4litry / 1 szt. oraz na owce kozy i konie w ilości 40 litrów / 1DJP . Do wniosku należy dołączyć informację wydaną przez kierownika biura powiatowego ARMiR w Kole o liczbie DJP świń,owiec,kóz (nie dotyczy koni)

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;

1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;

2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  –  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie

Wzór wniosku wraz za załącznikami został umieszczony pod poniższym linkiem: