IX Sesja Rady Gminy Babiak

herb babiakIX SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2015 r. tj. środa o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr VIII/15 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
  z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów i wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w
  latach 2015-2016,
 9. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
 10. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowania Gminy Babiak na lata
  2015-2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty
  całkowitej wypłaconej Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w
  Koninie w roku 2014.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie
  nadania nazwy ulicy < Polna> w Babiaku.
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy Babiak.