Komunikat Wójta Gminy Babiak

Od 23 marca do odwołania Urząd Gminy w Babiaku dla interesantów będzie zamknięty.

Urzędnicy będą pracowali i załatwiali sprawy – przez internet oraz telefonicznie.

Kontakt na nr telefonów:

                 63   2711071,   2711624,    2616047

Kontakt e-mail:          

wojt@babiak.org.pl

                            ug@babiak.org.pl

                            sekretariat@babiak.org.pl

                            podatki@babiak.org.pl

                            srodowisko@babiak.org.pl

                            oswiata@babiak.org.pl

                            woda@babiak.org.pl

                           

         Dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do naszej prośby.                                                 

                                                                           Wójt Gminy Babiak

/-/ Wojciech Chojnowski