Lokalizacja punktów gromadzenia odpadów dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Urząd Gminy w Babiaku informuje, iż zorganizował na terenie pięciu miejscowości, w których znajdują się nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjne tzw. „gniazda zbiorcze” służące do gromadzenia odpadów komunalnych.

Każde gniazdo wyposażone zostało w pojemniki przeznaczone do gromadzenia trzech podstawowych frakcji selektywnych tj.: papieru i tektury, tworzyw sztucznych i szkła opakowaniowego, a także w pojemniki o pojemności 1100 litrów – na zmieszane odpady komunalne.

Przypominamy, iż pozostałe odpady tzw. problemowe typu wykładzina, uszkodzone meble ogrodowe, krzesła, uszkodzony zlew itp. przyjmowane są w PSZOK w Poloniszu.

Poniżej zamieszczamy skany fragmentów map, na których zaznaczono lokalizację gniazd na odpady komunalne w poszczególnych miejscowościach (miejsca z czerwoną kropką):

  • LUBOTYŃ – działka o nr ew. gruntu 149/1, gniazdo na odpady znajduje się obok świetlicy wiejskiej , przy drodze wojewódzkiej nr 269.
Miejsce ustawienia pojemników na odpady w miejscowości Lubotyń.
Lubotyń
  • LUBOTYŃ – działka o nr ew. gruntu 126/2, gniazdo na odpady znajduje się przy drodze gminnej za skrzyżowaniem w kierunku miejscowości Zakrzewo..
gniazdo na odpady komunalne w miejścowości Lubotyń przy drodze gminnej przeznaczone dla wczasowiczów.
Lubotyń
  • BRZEZIE – działka o nr ew. gruntu 3, gniazdo na odpady znajduje się obok wjazdu do gospodarstwa Pani Bożeny Jareckiej.
Miejsce ustawienia pojemników na odpady kompunalne w miejscowosci Brzezie
Brzezie
  • WIECININ – działka nr 171, przy końcu drogi gminnej prowadzącej do Jeziora Brdowskiego.
Miejsce ustawienia pojemników na odpady w miejscowości Wiecinin.
Wiecinin.

 

  • RADOSZEWICE – działka o nr ew. gruntu 150/3 – przy drodze gminnej w pobliżu siedziby Sołtysa (Radoszewice 22).
Miejsce ustawienia pojemników na odpady komunalne w miejscowosci Radoszewice.
Radoszewice.

 

  • KORZECZNIK-PODLESIE – działka o nr ew. gruntu 184 – przy drodze gminnej, obok siedziby Sołtysa (Korzecznik-Podlesie 30).
Miejsce ustawienia pojemników na odpady w miekscowości Korzeczkik-Podlesie.
Korzecznik-Podlesie.

Lokalizacja punktów może ulec zmianie, o czym na bieżąco będziemy informować.