PIKNIK EDUKACYJNY

12 października odbył się Piknik Edukacyjny, który jest pierwszym wydarzeniem oświatowym tego typu na terenie gminy Babiak. W spotkaniu uczestniczyli rodzice, nauczyciele, dzieci oraz inne osoby zaangażowane w sprawy babiackiej oświaty. Pierwszym punktem Pikniku była prezentacja podsumowująca zrealizowane w ostatnich latach projekty edukacyjny a mianowicie: Radosny świat przedszkolaka, Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III (dwa projekty), Wiedza naszym atutem i Zanim pójdę w świat, a także projekt „E-start mieszkańców Gminy Babiak”. Szczegóły projektów przedstawił pan Mariusz Prażanowski prezes Stowarzyszenia babiak21, które brało udział w realizacji części projektów. Pan Wójt Wojciech Chojnowski przedstawił również wizję przyszłej oświaty Gminy Babiak, a m.in. plany budowy nowego budynku przedszkola w Babiaku oraz rozbudowy przedszkola w Brdowie. Następnie scenę opanowały dzieci z Samorządowego Przedszkola w Babiaku, które zaprezentowały swoje umiejętności, po czym uroczyście złożyły ślubowanie i przechodząc przez specjalną kolorową bramę zostały przyjęte w poczet przedszkolaków. Na koniec występów maluchów pani dyrektor Przedszkola podziękowała w imieniu uczestników projektu „Radosny świat przedszkolaka” za możliwość skorzystania z bogatej oferty zajęć i podkreśliła widoczne już efekty projektu. Piknik okazał się również doskonałą okazją do uhonorowania Nagrodą Gminy Babiak wyróżniających się w bieżącym roku pedagogów. Tym razem pan Wójt wręczył nagrody: pani dyrektor Ewie Mikołajczyk oraz pani Bożenie Zielińskiej z Samorządowego Przedszkola w Babiaku, pani dyrektor Beacie Kujawa-Rutkowskiej i pani Lidii Gryglewskiej ze Szkoły Podstawowej w Babiaku, pani dyrektor Krystynie Śliwie i pani Magdalenie Krygier z Gimnazjum w Babiaku, panu dyrektorowi Markowi Tomickiemu i pani Jolancie Szymańskiej z Zespołu Szkół w Bogusławicach oraz panu dyrektorowi Romualdowi Czernickiemu i pani Jolancie Staroście z Zespołu Szkół w Brdowie. Zakończenie Pikniku uświetniła swoim występem Natalka Sarniak ze Szkoły Podstawowej w Babiaku, która zachwyciła wszystkich swoim wykonaniem „Piosenki drewnianych lalek”. Po wyczerpaniu punktów części oficjalnej pan Wójt zaprosił wszystkich zebranych na skromny poczęstunek, który dał wyraz nazwie spotkania – piknik.