Punkty bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych Beneficjentów.

W punktach doradztwa możliwe będzie uzyskanie informacji o warunkach i zasadach uzyskania pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Skorzystanie z doradztwa daje możliwość uzyskania 1 pkt. podczas oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w trakcie ww. naborów.
UWAGA – w punktach doradztwa nie będą świadczone usługi pisania wniosków przez konsultantów.

Informacja Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia.