VIII Sesja Rady Gminy Babiak.

herb babiakUprzejmie informuję mieszkańców Gminy Babiak, że VIII Sesja Rady Gminy Babiak odbędzie się w dniu 01 lipca 2015 r. tj. środa o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr VII/15 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
  z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/45/15 Rady Gminy Babiak z dnia
  22 maja 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Izbica
  Kujawska na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad
  zabytkami.
 7. Wnioski i zapytania radnych.
 8. Zapytania sołtysów i wystąpienia zaproszonych gości.
 9. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
 10. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowania Gminy Babiak na lata
  2015-2020,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu dla zaopiniowania kandydatów na
  ławników.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Babiak.