Wybory sołtysa.

Harmonogram zebrań sołeckich w sprawie wyboru sołtysów w sołectwach:

 1. Sołectwo Babiak – 05.01.2019 godz. 16.00 – Sala GOKiBP w Babiaku – odbyło się,
 2. Sołectwo Bogusławice – 26.01.2019 godz. 16.00 – Świetlica wiejska w Bogusławicach.
 3. Sołectwo Bogusławice-Nowiny – 02.02.2019 godz. 15.00 – Świetlica wiejska w Janowicach.
 4. Sołectwo Brdów – 26.01.2019 godz. 16.00 – ZS w Brdowie,
 5. Sołectwo Brzezie – 10.02.2019 godz. 15.00 – Świetlica wiejska w Brzeziu,
 6. Sołectwo Dębno Królewskie – 20.01.2019 godz. 15.00 – Sala OSP w Dębnie Królewskim.
 7. Sołectwo Dębno Poproboszczowskie – 10.02.2019 godz. 16.00 – ŚDS w Dębnie Królewskim.
 8. Sołectwo Góraj – 19.01.2019 godz. 17.00 – Świetlica wiejska w Góraju.
 9. Sołectwo Janowice – 12.01.2019 godz. 18.00 – Świetlica wiejska w Janowicach.
 10. Sołectwo Korzecznik-Podlesie – 13.01.2019 godz. 16.00 – U Sołtysa.
 11. Sołectwo Korzecznik-Szatanowo – 12.01.2019 godz. 16.00 – Szkoła Podstawowa w Korzeczniku.
 12. Sołectwo Lichenek – 03.02.2019 godz. 16.00 – GOKiBP w Babiaku (piwnica).
 13. Sołectwo Lubotyń – 05.01.2019 godz. 16.30 – Sala OSP w Lubotyniu-odbyło się.
 14. Sołectwo Lipie Góry – 12.01.2019 godz. 16.00 – ŚDS w Dębnie Królewskim.
 15. Sołectwo Maliniec – 02.02.2019 godz. 16.00 – ŚDS w Dębnie Królewskim.
 16. Sołectwo Mchowo – 26.01.2019 godz. 16.00 – Świetlica wiejska w Góraju.
 17. Sołectwo Mostki-Kolonia – 13.01.2019 godz. 15.00 – GOKiBP w Babiaku (piwnica).
 18. Sołectwo Nowiny Brdowskie – 02.02.2019 godz. 16.00 – ZS w Brdowie.
 19. Sołectwo Ozorzyn – 12.01.2019 godz. 14.00 – GOKiBP w Babiaku (sala).
 20. Sołectwo Osówie – 19.01.2019 godz. 16.00 – ŚDS w Dębnie Królewskim.
 21. Sołectwo Polonisz – 09.02.2019 godz. 16.00 – GOKiBP  w Babiaku (piwnica).
 22. Sołectwo Psary – 10.02.2019 godz. 16.00 – ZS w Brdowie.
 23. Sołectwo Podkiejsze – 09.02.2019 godz. 16.00 – ŚDS w Dębnie Królewskim.
 24. Sołectwo Radoszewice – 27.01.2019 godz. 15.00 – U Sołtysa
 25. Sołectwo Stypin – 19.01.2019 godz. 16.00 – U Sołtysa
 26. Sołectwo Stare Morzyce – 20.01.2019 godz. 16.00 – Świetlica wiejska w Starych Morzycach
 27. Sołectwo Wiecinin  – 02.02.2019 godz. 17.00 – Kaplica w Wiecininie
 28. Sołectwo Zakrzewo – 09.02.2019 godz. 16.00 –  Świetlica wiejska w Zakrzewie
 29. Sołectwo Zwierzchociny – 03.02.2019 godz. 16.00 -ŚDS w Dębnie Królewskim
 30. Sołectwo Żurawieniec – 10.02.2019 godz. 15.00 – GOKiBP w Babiaku (piwnica)