Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega:

Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od 2018-01-18 16:00:00 do 2018-01-19 07:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 90 km/h na północy i do 110 km/h na południu województwa, z południowego zachodu i zachodu. Przy opadach śniegu miejscami zawieje śnieżne.
Prawdopodobieństwo: 90% (Silny wiatr)
Uwagi: Brak.

Źródło: http://www.pogodynka.pl/ostrzezenia/wojewodztwo-wielkopolskie

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY BABIAK W ROKU 2018

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 ze zm.) Wójt Gminy Babiak ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy.

I. Cel konkursu, opis zadań i termin ich realizacji:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadań publicznych z zakresu:
– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.a. organizowanie i prowadzenie treningów piłkarzy oraz rozgrywek w klasie A seniorów i w grupie MŁODZIK MŁODSZY – na realizację zadania przeznacza się kwotę – 55.000,00 zł;
b. prowadzenie sekcji piłki ręcznej i sekcji tenisa stołowego oraz sekcji strzelectwa sportowego – na realizację zadania przeznacza się kwotę – 15.000,00;
c. prowadzenie:
– zajęć nauki wiosłowania i przygotowanie zawodników do udziału w zawodach wioślarskich na szczeblu ogólnopolskim,
– zajęć nauki gry w tenisa stołowego – na realizację ww. zadań przeznacza się Kwotę – 13.000,00 zł;
d. zorganizowanie międzyszkolnych zawodów sportowych szkół podstawowych z terenu gminy Babiak – na realizację zadania przeznacza się kwotę – 3.000,00 zł;
e. zorganizowanie biegów cyklicznych i okolicznościowych – na realizację zadania przeznacza się kwotę – 4.000,00 zł.

Realizacja zadań może nastąpić w terminie od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku.
Więcej „OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY BABIAK W ROKU 2018”

E-zmiany w ZUS-ie od 2018 r.

 

2018 r. to rok e-zmian w ZUS-ie. Już 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie e-składka. Zamiast kilku wpłat na różne rachunki bankowe, przedsiębiorca wykona jeden zwykły przelew. Natomiast od 1 lipca 2018 r. e-zwolnienia ostatecznie zastąpią papierowe druki.

 Banner informacyjny eskładkaOd 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie nowe przepisy, które ułatwią przedsiębiorcom opłacanie składek. Przedsiębiorca opłaci jednym przelewem, na jeden rachunek składkowy, składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne i fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych).

W 2018 r.  osoba prowadząca firmę wypełni tylko jeden zwykły przelew, zamiast trzech albo czterech. W przelewie nie będzie podawać dodatkowych informacji, m.in.: NIP, numeru REGON czy PESEL. Uniknie więc błędów, jakie może popełnić obecnie. Więcej „E-zmiany w ZUS-ie od 2018 r.”

BEZPŁATNE DORADZTWO DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Z ZAKRESU PODEJMOWANIA I ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” uprzejmie informuje, że w związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2018 i 10/2018, z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, w gminach członkowskich Stowarzyszenia zostaną uruchomione punkty bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych Beneficjentów.
W punktach doradztwa możliwe będzie uzyskanie informacji o warunkach i zasadach uzyskania pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji:

Harmonogram doradztwa 2018.

27 grudnia – komunikat dla Klientów ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że 27 grudnia 2017 r. jest dla Zakładu dniem wolnym od pracy (w zamian za 11 listopada). Na Salach Obsługi Klientów od 8:00 do 15:00 obsługa prowadzona będzie w ograniczonym zakresie i będzie polegała na przyjmowaniu dokumentów. Centrum Obsługi Telefonicznej 22 560 16 00 czynne będzie od 7:00 do 18:00.

 Marlena NowickaLogo Zakład Ubezpieczeń Społecznych
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

Ostrzeżenie meteorologiczne – oblodzenie.

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 65 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 17.12.2017 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia: oblodzenie/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 17:00 dnia 17.12.2017 r. do godz. 9:00 dnia 18.12.2017 r.
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, przy gruncie od -5°C do -2°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW: www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/kom_met.html

Ostrzeżenie meteorologiczne – przymrozki.

Zjawisko/stopień zagrożenia: oblodzenie/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 21:00 dnia 15.12.2017 r. do godz. 9:00 dnia 16.12.2017 r.
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -2°C do -1°C, przy gruncie do -5°C. Oblodzenie wystąpi głównie w południowej połowie województwa.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW:
www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/kom_met.html