1

Informacja

Gmina Babiak realizuje w 2021 roku zadanie, które zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł I ,,Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka ,,Senior+”. Nazwa zadania: ,,Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu ,,Senior+”. Kwota dofinansowania ze środków Programu: 56.000,00 zł (umowa dotacyjna nr 5/I/K/2021 z dn. 06.07.2021 r.). Całkowita wartość projektu: 70.000,00 zł. Cele zadania: uzupełnienie wyposażenia istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brdowie na cele utworzenia Klubu Senior+ dla 25 osób. Zakup wyposażenia obejmuje sprzęt i wyposażenie do kuchni, do sali pobytu, wyposażenie szatni, pomieszczenia zajęć ruchowych i łazienek.