image_pdfimage_print

XVIII SESJA RADY GMINY BABIAK

XVIII SESJA RADY GMINY BABIAK dobędzie się 30 września 2020 r. tj. środa o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
  3. Przyjęcie Protokołu nr XVII/20 poprzedniej sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6. Wystąpienia zaproszonych gości.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2020-2030.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w miejscowości Kiejsze.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Polonisz i Babiak,
  11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Janowice.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Polonisz w drodze przetargu.
  13. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok.
  14. Wnioski i zapytania radnych.
  15. Wnioski i zapytania sołtysów.
  16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
  17. Wolne wnioski i informacje.
  18. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Babiak.

Przewodniczący Rady Gminy
/…/ Ireneusz Wiśniewski

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/240/rada-gminy-babiak.htm