110-lecie OSP w Babiaku.

logo27 czerwca 2015 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Babiaku świętowała swoje 110-lecie istnienia. Z tej okazji o godz. 15:30 w Kościele Parafialnym w Babiaku odprawiona została msza w intencji strażaków. Po mszy strażacy przemaszerowali pod GOK i BP w Babiaku, gdzie odbyła się oficjalna uroczystość. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, między innymi: Wicemarszałek Sejmu – Eugeniusz Grzeszczak, Senator – Ireneusz Niewiarowski, Starosta Powiatu Kolskiego – Wieńczysław Oblizajek, Radni Powiatu Kolskiego – Ryszard Kasiorek i Józef Rybicki, Wójt Gminy Babiak – Wojciech Chojnowski, Przewodniczący Rady Gminy Babiak – Ireneusz Wiśniewski, Prezes ARPAPOL o/Poznań – Sławomir Nowicki. W uroczystości wzięły również udział poczty sztandarowe jednostek: OSP Brdów, OSP Dębno Królewskie, OSP Bogusławice, OSP Lubotyń, OSP Chodów, OSP Kłodawa, OSP Drzewce, OSP Dąbie.

Raport o gotowości pododdziałów pożarniczych Marszałkowi Sejmu – Eugeniuszowi Grzeszczakowi złożył Komendant Gminny ZOSP RP w Babiaku – druh Paweł Sarnociński Po przedstawieniu historii jednostki, Przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru, Sołtys Sołectwa Babiak – Paweł Drapiński odczytał Akt Ufundowania Sztandaru, następnie Kapelan Powiatowy OSP Wojciech Szczepankiewicz w asyście Ojca Przeora Waldemara Pastusiaka dokonał poświecenia nowego Sztandaru OSP w Babiaku. Wiceprezes Wojewódzkiego Związku OSP RP Eugeniusz Grzeszczak odczytał Akt nadania sztandaru jednostce OSP i po otrzymaniu sztandaru od Przewodniczącego Fundacji Sztandaru przekazał go Prezesowi OSP w Babiaku druhowi Markowi Stasiakowi a ten Pocztowi Sztandarowemu. Następnie pożegnano stary sztandar, który służył strażakom od 1968 roku. W trakcie uroczystości odznaczono najbardziej zasłużonych strażaków z jednostki w Babiaku, między innymi druh Rudolf Bartosik został odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP, jest to najwyższe odznaczenie związkowe. Druhowi Bogdanowi Świtalskiemu został nadany medal im. Bolesława Chomicza. Podczas uroczystości został wyświęcony i oficjalnie przekazany druhom nowy lekki wóz pożarniczy Peugeot Boxter zakupiony przez Urząd Gminy w Babiaku. Uroczystości zakończyły przemówienia oraz życzenia zaproszonych gości.

Fundatorzy Sztandaru:
1. Senator RP Ireneusz Niewiarowski
2. Wice Marszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak
3. Radny Sejmiku Wojewódzkiego Czesław Cieślak
4. Dyrektor ZW OW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego dh Andrzej Jankowski
5. Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek
6. dh Marek Tomicki
7. Rada Gminy w Babiaku Ireneusz.Wiśniewski
8. Wójt Gminy Babiak Wojciech Chojnowski
9. Małgorzata i Ryszard Kasiorek
10. Sołtys i Rada Sołecka Babiaka
11. Nadleśniczy Mirosław Macherski
12. Andre Abrasive Articles mgr inż. Robert Andre
13. Elżbieta i Zbigniew Mikołajczyk
14. Renata Mirosław Bartłomiej Krzyżanowicz
15. Ewa i Krzysztof Szamańscy.
16. Bank Spółdzielczy w Ślesinie Prezes Halina Banaszak
17. Danuta i Zbigniew Woliccy
18. Anna i Wojciech Kniaź
19. Jadwiga Witkowska, Iza i Andrzej Bulewicz
20. „Arpapol” Prezes Zarządu Sławomir Nowicki
21. Jolanta i Andrzej Dąbrowscy
22. Barbara i Rafał Ujazdowscy
23. Magdalena i Piotr Błaszczyk
24. Jan i Damian Głodkowski
25. Katrzyna i Paweł Sarnocińscy
26. Brygadier Robert Kropidłowski
27. dh Leonard Jaroszewski
28. Krystyna i Andrzej Rewers
29. Marek i Miłosz Stasiak
30. Magdalena i Sławomir Radzimscy
31. Grażyna i Mirosław Kamiński
32. Hanna i Bogdan Świtalscy
33. Helena i Zygmunt Olejniczak
34. Jolanta i Bernard Niedośmiałek „Berjo”
35. Jadwiga i Jerzy Skoczyls
36. Agnieszka i Tomasz Sarniak
37. Irena i Andrzej Mruk
38. Halina i Janusz Kolibowscy
39. Renata i Paweł Kapuścińscy
40. Grażyna i Mirosław Piaseccy