Ankieta internetowa – Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

SZANOWNI MIESZKAŃCY OBSZARU STOWARZYSZENIA „WIELKOPOLSKA WSCHODNIA”!
Zapraszamy serdecznie do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety internetowej (link na dole postu) .
Funkcjonowanie naszej Lokalnej Grupy Działania opiera się na realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, opracowanej wspólnie z mieszkańcami naszego regionu. Strategia ta wdrażana jest przez szereg przedsięwzięć, których zadaniem jest realizacja potrzeb mieszkańców Państwa zdanie jest dla nas bardzo istotne.
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie i pomoc w procesie monitoringu i ewaluacji, poprzez wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety internetowej dot. badania poziomu satysfakcji mieszkańców (link na dole postu) Wszystkie dane pozyskane w ramach tej ankiety będą traktowane poufnie, a analizy dotyczyć będą jedynie uogólnionych opinii.
W razie pytań lub uwag zapraszamy do kontaktu z Biurem LGD tel. 63 245 18 58, email biuro@wielkopolskawschodnia.pl