Centrum Dziennego Pobytu Senior-Wigor w Babiaku

Centrum Dziennego Pobytu

Gmina Babiak w grudniu 2015 roku uruchomiła pierwsze usługi dla seniorów w ramach projektu „Centrum Dziennego Pobytu” dofinansowanego z Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 – Edycja 2015. Projekt ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grupy mieszkańców w wieku 60+. Ma on przyczynić się do rozwiązania problemu braku bazy lokalowej dla seniorów chcących wspólnie spędzać czas. W programie Gmina Babiak oferuje seniorom wachlarz usług z zakresu edukacji, profilaktyki zdrowia, nabywania nowych umiejętności. Obecnie zrealizowano kurs kulinarny dla seniorów, zabiegi rehabilitacyjne oraz kurs tańca. Siedzibą Centrum Dziennego Pobytu jest budynek przy ulicy Wojska Polskiego 15 w Babiaku.