Chrońmy pszczoły

Osoby stosujące środki ochrony roślin nie mogą stwarzać zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Muszą również przeciwdziałać znoszeniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu, w związku z tym przekazujemy komunikat  Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.