Dołącz do liderów innowacji w Wielkopolsce!

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego
„i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”

Zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu Województwa
Wielkopolskiego do udziału w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa
Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”.
W ramach inicjatywy nagradzane będą przedsiębiorstwa za wdrożone do oferty firmy
innowacyjne rozwiązania: produkty lub usługi w sześciu kategoriach, zgodnie z
funkcjonującymi sześcioma inteligentnymi specjalizacjami dla Wielkopolski:

  • „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”,
  • „Wnętrza przyszłości”,
  • „Przemysł jutra”,
  • „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”,
  • „Rozwój oparty na ICT”,
  • „Nowoczesne technologie medyczne”.

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 120 000,00 PLN
oraz pakiety promocyjne o łącznej wartości 90 000,00 PLN.
Nabór wniosków prowadzony jest do 11 września 2017 r. do godziny 15:30.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem. Do dyspozycji pozostaje Biuro
Organizatora znajdujące się w Departamencie Gospodarki: tel.: 61 626 62 40, e-mail:
drg.sekretariat@umww.pl
Organizatorem Konkursu jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Szczegóły Konkursu znajdują się na stronie internetowej pod adresem:
www.umww.pl oraz www. iw.org.pl