II Sesja Rady Gminy Babiak

II  SESJA  RADY GMINY  BABIAK odbędzie się w dniu  07 grudnia  2018 r. tj.  piątek  o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr I/18 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym  z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie     międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na  lata 2018-2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków     transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania   podatku rolnego na obszarze gminy Babiak w 2019 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Babiak.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania V-ce Przewodniczącego Rady do dokonywania  czynności  związanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady.
 14. Wnioski i zapytania radnych.
 15. Wnioski i zapytania sołtysów.
 16. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad  II Sesji Rady Gminy Babiak.