Informacja ARiMR w Kole – przypomnienie.

Informacja
W związku ze składaniem wniosków o przyznanie płatności na rok 2017
Biuro Powiatowe ARiMR w Kole będzie czynne w dniach:

24.04.2017 r. – 28.04.2017 r.
w godz. 07.30 – 18.00

02.05.2017 r.
w godz. 07.30 – 15.30

04.05.2016 r. – 12.05.2017 r.
w godz. 06.00 – 20.00

13.05.2017 r. ( sobota )
w godz. 06.00 – 20.00

15.05.2017 r.
w godz .06.00 – 20.00

Nie przewiduje się przedłużenia terminu
składania wniosków