Informacja o pozyskanym dofinansowaniu.

Tablica informacyjna o otrzymanym dofinansowaniu z programu "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg" dla inwestycji pod nazwą: Budowa ulic w miejscowości Babiak: Szkolna, Wodna"