Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zakup wyposażenia osp