INFORMACJA O WYNIKU TRZECIEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ MASZYNY BUDOWLANEJ MARKI CATERPILLAR, RODZAJU KOPARKO-ŁADOWARKA, BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY BABIAK

Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji, na sprzedaż maszyny budowlanej marki CATERPILLAR, rodzaju koparko-ładowarka, model: 428E, rok produkcji: 2008, będącej własnością Gminy Babiak, który odbył się w dniu 2 lutego 2024 r., o godz. 12:00, w sali nr 18 Urzędu Gminy w Babiaku:

 1. Przetarg ogłoszony Zarządzeniem nr 4/24 Wójta Gminy Babiak z dnia 18 stycznia 2024 r. przeprowadziła Komisja Przetargowa w składzie powołanym Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 30/23 z dnia 27 listopada 2023 r., w składzie:
  1) Radosław Bartczak – Przewodniczący Komisji;
  2) Jerzy Pietrzak – Członek Komisji;
  3) Mateusz Michalski – Członek Komisji.
 2. Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/24 z dnia 18 stycznia 2024 r., wpłaty wadium należało dokonać do dnia 1 lutego 2024 r.
 3. Do przetargu dopuszczona została 1 osoba.
 4. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosiła 135 000,00 zł netto.
 5. Cena sprzedaży, tj. cena osiągnięta w wyniku licytacji wyniosła 136 350,00 zł netto.
 6. Nabywcą ruchomości został Pan Jacek Stasiak.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.babiak.org.pl