Informacja w sprawie zgłaszania szkód powstałych na skutek przymrozków wiosennych

W związku z wystąpieniem wiosennych przymrozków w dniach 15 – 20 kwietnia  i 13-15 maja 2020 r, oraz ze zgłoszeniami przez producentów rolnych szkód powstałych na skutek przymrozków wiosennych w uprawach sadowniczych, Wójt Gminy Babiak  powiadomił o tym fakcie Wojewodę Wielkopolskiego.

Z uwagi na powyższe Urząd Gminy w Babiaku informuje, że na stronie internetowej urzędu www.babiak.org.pl  oraz w siedzibie tut. Urzędu p. nr 21 można pobrać druk wniosku o oszacowanie powstałych szkód. We wniosku należy wykazać wszystkie uprawy – nawet te w których nie wystąpiły szkody ( wpisując stopień szkód 0).

Powierzchnia poszczególnych upraw musi być zgodna z powierzchnią deklarowaną we wniosku o dopłaty obszarowe do ARiMR

Wnioski należy składać w  terminie  do dnia 10 czerwca 2020 r.

Wniosek o oszacowanie szkód.