Komunikat PIORIN w Poznaniu

W związku z pismem Wojewódzkiego Inspektora ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przekazujemy komunikat dot. prawidłowego wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin.

wiorin_poznan_pismo_pszczoly1 wiorin_poznan_pismo_pszczoly2