Konkurs „Wielkopolski Nauczyciel Roku i Wielkopolska Szkoła Roku”.

dr Marek Tomicki, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bogusławicach wraz z dyplomem i statuetką.

W dniu 27 września 2017 r.  odbyła się uroczysta gala w Teatrze Wielkim w Poznaniu podsumowująca Konkurs „Wielkopolski Nauczyciel Roku i Wielkopolska Szkoła Roku”. Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W tym roku odbyła się jego druga edycja. Rada pedagogiczna Zespołu Szkół w Bogusławicach zgłosiła do konkursu dyrektora szkoły dr. Marka Tomickiego, który znalazł się wśród szesnastu wyróżnionych nauczycieli.

Do wszystkich laureatów trafiła statuetka, przedstawiająca dłoń, owiniętą laurem, trzymającą diament – symbol ucznia, który jest w rękach nauczyciela. Gratulujemy osiągniętego sukcesu.