Narodowy Spis Powszechny 2021

Od 1 kwietnia do 30 września 2021r. trwa NSP 2021r.

Udział w spisie jest obowiązkowy.

Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy bądź zadzwoń i  umów się na samospis w gminnym punkcie spisowym (Urząd Gminy w Babiaku, ul. Plac Wolności 5, pokój nr. 14, tel. 63 27 11 071).

Samospisu można również dokonać dzwoniąc na Infolinię: 22 279 99 99.

Od maja prace rozpoczną Rachmistrze spisowi. Na terenie Gminy Babiak powołano 3 Rachmistrzy.

 

Uwaga na oszustów. Rachmistrz nie pobiera opłaty za spisanie. Nie pyta o numer dowodu osobistego, stan majątkowy, wartość budynku, wielkość wynagrodzenia, środki na rachunku bankowym.

Pytania dotyczą m.in.:

* danych podstawowych, w tym PESEL, płeć, data urodzenia,

* danych odnośnie zamieszkania w Polsce lub za granicą , w tym adresu, okresu przebywania, wyjazdów,

* danych dotyczących domu lub lokalu, w którym przebywasz, np. ilość lokali, sposobu ogrzewania, rodzaju prawa własności, roku oddania domu do użytku,

* stopnia pokrewieństwa z pozostałymi osobami zamieszkującymi dany lokal,

* danych dotyczących kwestionariusza osobowego, np. obywatelstwa, narodowości, języka, wyznania, niepełnosprawności,

* danych dotyczących aktywności zawodowej, np. statusu bezrobotnego, form poszukiwania pracy, rodzaju pracy zawodowej,

* danych społeczno-demograficznych, np. stanu cywilnego, związków nieformalnych, poziomu wykształcenia, okresów emigracji.

Dane są bezpieczne, nie obawiaj się. Chroni je tajemnica statystyczna.