Ochrona powietrza w strefie wielkopolskiej

Informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P”. Wobec powyższego zachęcamy do zapoznania się z projektem tego dokumentu, którego treść znajduje się w linku poniżej.

Link do dokumentu