Oświadczenie

Szanowni Internauci!
W związku z pojawiającymi się na profilu „Szary Człowiek” wpisami szkalującymi babiacki samorząd i zniesławiającymi zatrudnione tu osoby apelujemy do autorów wpisów o przedstawienie dokumentów, potwierdzających rozpowszechniane przez nich zarzuty. Jednocześnie zwracamy uwagę, że pomawianie przy pomocy środków masowego komunikowania jest karalne na podstawie przepisów Kodeksu Karnego.