Otwarty konkurs ofert – pożytek publiczny.

WÓJT GMINY BABIAK OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Podstawa prawna: art.11 ust.2, art.13 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.688 ze zm.) oraz projekt budżetu Gminy Babiak na rok 2020.

Rodzaj zadania/zakres współpracy/ wysokość przeznaczonych środków:

1.      Zadanie pod nazwą: „ Prowadzenie sekcji piłki ręcznej, sekcji tenisa stołowego oraz sekcji strzelectwa sportowego”, kwota przeznaczona na to zadanie to 12.000,00 zł.

Celem zadania jest: Poprawa umiejętności zawodników gry w piłkę ręczną i tenisa stołowego oraz zorganizowanie turnieju celem promocji gminy Babiak.

Termin realizacji zadania: 01.02.2020 r. do 27.12.2020 r.

2.      Zadanie pod nazwą: „Organizowanie i prowadzenie treningów piłkarzy oraz rozgrywek w klasie A seniorów i w grupie „MŁODZIK STARSZY””, kwota przeznaczona na to zadanie 57.000,00 zł.

Ogłoszenie: http://bip3.wokiss.pl/babiak/bip/zamowienia-publiczne-przetargi/konkursy-ofert.html?pid=2347