Remont ul. Kopernika w Babiaku.

Gmina Babiak realizuje w 2020 roku zadanie, które zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w  ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Nazwa zadania: ,,Przebudowa ulicy Kopernika w Babiaku  o dł. 0,148 km”.  Kwota dofinansowania ze środków Funduszu: 92 024,00 zł (umowa dotacyjna nr 5.4/20 z dn. 22.06.2020 r.). Całkowita wartość inwestycji: 153.373,62 zł. Cele projektu: Cel nr 1: Połączenie z drogą wyższego rzędu.  Ulica Kopernika w Babiaku stanowi ciąg drogowy łączący się z drogą wojewódzką nr 263 Słupca-Dąbie (powiązanie z drogą wyższego rzędu). Cel nr 2: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej istniejących obiektów użyteczności publicznej oraz wpływ na funkcjonowanie komunikacji publicznej.  Planowane efekty: Podstawowe wielkości charakteryzujące inwestycję przedstawiają się następująco: - długość robót nawierzchniowych w osi – 148,0 m - szerokość chodnika netto – 1,50 m -  długość miejsca utwardzonego w osi – 32,00 m -  szerokości miejsca utwardzonego – 2,50 m - szerokość nakładki z betonu asfaltowego – zgodnie z istniejącą jezdnią. Termin realizacji zadania: 14.02.2020 r.-15.07.2020 r.

Podpisanie umowy na dofinansowanie do remontu ul. kopernika w babiaku w Starostwie powiatowym w Kole, na zdjęciu między innymi, Wójt Wojciech Chojnowski, Skarbnik Jolanta Grabowska, starosta kolski Robert Kropidłowski i poseł na sejm Leszek Galemba

Ul. Kopernika w trakccie remontu, są wstawione krawężniki

ul. Kopernika w trakcie remontu założona kostka brukowa na chodniku oraz kostka na parkngu.