STOP pożarom traw.

W związku ze wzmożoną ilością interwencji spowodowaną wypalaniem traw oraz suchych roślin Wójt Gminy Babiak wraz z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej przypomina, że wypalanie traw jest bardzo niebezpieczne i stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, zabija wszelkie organizmy żywe pożyteczne dla ekosystemu i niszczy środowisko. Przypuszczalnymi przyczynami tych pożarów są przede wszystkim celowe podpalenia oraz przypadkowe zaprószenia ognia na przykład poprzez wyrzucenie niedopałków z przejeżdżających pociągów lub samochodów na pobocze drogi.
Polskie prawo zabrania wypalania traw i pozostałości roślinnych pod groźbą kary aresztu albo grzywny, kwestie te regulują zarówno przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej jak i przepisy o ochronie przyrody.

Więcej informacji:

  • http://www.kolo.psp.bip.net.pl/?a=1278
  • http://www.stoppozaromtraw.pl/

Stop pożarom traw ulotka.