W II kwartale podpisano umowy…

Gmina Babiak od początku w II kwartale 2015 podpisała następującą umowę o roboty budowlane:
  • w dniu 22.05 z firmą „DAR-KAR” Dariusz Jarecki na rozbudowę przedszkola  w Brdowie. Termin realizacji: do 31.01.2016 r. Wartość umowy: 191.550,00 zł brutto