1

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

W związku z wpływem do Urzędu Gminy w Babiaku wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz petycji od wnioskodawcy Szulc-Efekt sp. z o.o. udostępniamy skan wniosku zgodnie w §2P powyższego wniosku waz z petycją.

Wniosek w raz z petycją (data wpływu 28.05.2019 roku.)