Zapytanie ofertowe nr 1/2017.

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa Gminna

Spółka Wodna w Babiaku

Adres:

ul. Poznańska 24, powiat kolski, woj. wielkopolskie
62-620 Babiak
Tel./fax: (63) 27 11 037
Email: woda_scieki@babiak.org.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji rowów melioracji szczegółowych na terenie gminy Babiak długości 6 500 mb.
2. Cena oferty powinna dotyczyć odcinka 1000 mb w tym:
– odmulania dna rowu do głębokości 0,3 m i średnicy 0,5 m,
– rozplantowania urobku,
– usunięcia zakrzaczeń,
– odmulenia przepustów.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień dodatkowych.

Pełny tekst oferty: 

  1. Zapytanie ofertowe nr 1/2017
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4