Zawiadomienie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami miejscowości Babiak w kwestii nadania nazwy ulicy na przykład „Wodna” drodze gminnej położonej w miejscowości Babiak.

ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY BABIAK
dla mieszkańców miejscowości Babiak

Zgodnie z podjętą uchwałą nr XXX/311/18 przez Radę Gminy Babiak w dniu 26 stycznia 2018 r. Wójt Gminy zawiadamia o konsultacjach społecznych z mieszkańcami miejscowości Babiak w kwestii nadania nazwy ulicy na przykład „Wodna” drodze gminnej położonej w miejscowości Babiak, działki oznaczone numerami geodezyjnymi 255/2 i 268/3.

Powyższe konsultacje zostaną przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Babiaku w dniach 16.02.2018 r. – 23.02.2018 r., w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30 poprzez złożenie wypełnionych ankiet konsultacyjnych, które dostępne są na stronie internetowej UG, BIP UG, w siedzibie UG oraz u Sołtysa Sołectwa Babiak.

 

Do wiadomości:
Sołtys Sołectwa Babiak
UG – Babiak – a/a (A.K.)

Wójt

(-) Wojciech Chojnowski

Do wiadomości:
tablica ogłoszeń i BIP – U.G. w Babiaku, tablica ogłoszeń u Sołtysa.

Załączniki