Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Babiak informuje, że w terminie od 1 lutego do 1 marca 2021 r. można składać w tut. Urzędzie (w godzinach urzędowania) w pok. 33 lub 26 wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Wzór wniosku wraz z załącznikami został zamieszczony pod poniższym linkiem: