Grant dla Gminy Babiak

Informujemy, iż Gmina Babiak otrzymała grant w łącznej kwocie 80.553,60 zł na wsparcie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie Królewskim w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020