Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Urząd Gminy w Babiaku przekazuje do wiadomości kopię z pisma z dnia 22.06.2015 r. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – Głównego Konserwatora Przyrody Pana Piotra Otawskiego w sprawie „Wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu lasu w kraju w latach 2015-2019”. pismo_ministra_srodowiska