Informacja dot. stypendium.

Wójt Gminy Babiak informuje, że wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Babiak można składać od 1 do 15 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Babiaku.

Druki wniosków można pobierać od 18 lutego 2015 r.
w godz. 7.30 – 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Kierownik GOPS w Babiaku

/-/ Krystyna Bilińska