Informacja – drugi przetarg na sprzedaż koparko-ładowarki.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ MASZYNY BUDOWLANEJ MARKI CATERPILLAR, RODZAJU KOPARKO-ŁADOWARKA, BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY BABIAK

 

Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości informację o nierozstrzygnięciu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji, na sprzedaż maszyny budowlanej marki CATERPILLAR, rodzaju koparko-ładowarka, model: 428E, rok produkcji: 2008, będącej własnością Gminy Babiak, który odbył się w dniu 21 grudnia 2023 r., o godz. 12:00, w sali nr 18 Urzędu Gminy w Babiaku:

1. Przetarg ogłoszony Zarządzeniem nr 32/23 Wójta Gminy Babiak z dnia 1 grudnia 2023 r. przeprowadziła Komisja Przetargowa w składzie powołanym Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 30/23 z dnia 27 listopada 2023 r., w składzie:

a)      Radosław Bartczak – Przewodniczący Komisji;
b)     Jerzy Pietrzak – Członek Komisji;
c)      Mateusz Michalski – Członek Komisji.

2. Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32/23 z dnia 1 grudnia 2023 r., wpłaty wadium należało dokonać do dnia 20 grudnia 2023 r.

3. Z uwagi na niezgłoszenie się do udziału w przetargu żadnego Oferenta w ww. terminie, Komisja Przetargowa  zakończyła przetarg wynikiem negatywnym.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.babiak.org.pl