Informacja o nierozstrzygnięciu pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż koparko-ładowarki CAT 428E

Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości informację o nierozstrzygnięciu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji, na sprzedaż maszyny budowlanej marki CATERPILLAR, rodzaju koparko-ładowarka, model: 428E, rok produkcji: 2008, będącej własnością Gminy Babiak, który odbył się w dniu 30 listopada 2023 r., o godz. 10:00, w sali nr 18 Urzędu Gminy w Babiaku:

  1. Przetarg ogłoszony Zarządzeniem nr 24/23 Wójta Gminy Babiak z dnia 24 października 2023 r. przeprowadziła Komisja Przetargowa w składzie powołanym Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 30/23 z dnia 27 listopada 2023 r., w składzie:
    a) Radosław Bartczak – Przewodniczący Komisji;
    b) Jerzy Pietrzak – Członek Komisji;
    c)Mateusz Michalski – Członek Komisji.
  2. Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/23 z dnia 24 października 2023 r., zmienionego Zarządzeniem nr 26/23 Wójta Gminy Babiak z dnia 6 listopada 2023 r., wpłaty wadium należało dokonać do dnia 29 listopada 2023 r.
  3. Z uwagi na niezgłoszenie się do udziału w przetargu żadnego Oferenta w ww. terminie, Komisja Przetargowa zakończyła przetarg wynikiem negatywnym.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.babiak.org.pl

Informacja o nierozstrzygnięciu pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż koparko-ładowarki CAT 428E