Informacja od GOPS w Babiaku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku zwraca się z gorącym apelem do Sołtysów i mieszkańców Gminy Babiak z uprzejmą prośbą o zainteresowanie się sytuacja ludzi w starszym wieku, mieszkających samotnie, osób niepełnosprawnych i bezdomnych.

Ośrodek pozwala sobie prosić Państwa Sołtysów o podobne przedsięwzięcia tak by uwrażliwić społeczeństwo na sytuację osób najbardziej zagrożonych skutkami nadchodzącej zimy, a wraz z nią niskich temperatur.

Wiadomość o takich osobach prosimy kierować do siedziby GOPS w Babiaku przy ul. Poznańskiej 24 lub pod numerem telefonu (063) 27-11-744.