INFORMACJA – ODBIÓR I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU

Wójt Gminy Babiak informuje, że Gmina Babiak pozyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Babiak.”

W związku z powyższym od 16 do 30 sierpnia 2023 r. będą przyjmowane wnioski na sfinansowanie usuwania azbestu od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Babiak.

Realizacja zadania odbywać się będzie najpóźniej do 29.09.2023 r. Dofinansowanie dotyczy tylko odebrania z nieruchomości wyrobów zawierających azbest wraz z ich transportem na składowisko odpadów.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą  spełniać następujące warunki:

  • posiadać tytuł prawny do obiektu,
  • w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Kolskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,
  • przedłożyć w Urzędzie Gminy w Babiaku (pokój nr 34) wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

Uwaga!  Wniosków nie mogą składać właściciele nieruchomości, którzy skorzystali z pomocy finansowej na zmianę pokrycia dachowego, beneficjenci Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (dofinansowanie z ARiMR).