Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole w ślad za rozporządzeniem MRiRW z 
dnia 04.04.2017r. przesyła w załączeniu pismo Głównego Lekarza 
Weterynarii  Nr  GIWz-403-335/2017 z dnia 05.04.2017r. oraz pismo 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu nr 
ChZ.913.11.55.2017 z dnia 05.04.2017r. wraz wzorem codziennych 
przeglądów stada drobiu celem rozpropagowania wśród hodowców drobiu 
przyzagrodowego.


             PLW w Kole Radosław Namyślak


Pisma Głównegi i Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
WZÓR -Informacje z codziennych przeglądów stada drobiu.